રેલ્વેએ 10  પાસ ઉમેદવારો માટે 1104 જગ્યાઓ ખાલી કરી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે. રુચિ ધરાવતા ઉમેદવારો ner.indianrailways.gov.in ની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે.

રેલ્વે 10 મા પાસ યુવાનો માટે ભરતી કરે છે. ઉત્તર પૂર્વ રેલ્વેએ એપ્રેન્ટિસ હેઠળ અનેક પોસ્ટ્સ પર સીધી ભરતીની જાહેરાત કરી છે. રેલવે દ્વારા કુલ 1104 જગ્યાઓ માટે ભરતી લેવામાં આવી છે. આજથી આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 25 ડિસેમ્બર 2019 છે. ઉમેદવારોની પસંદગી વિવિધ વર્કશોપ / એકમોમાં કરવામાં આવશે. આ 6 પોસ્ટ માટે રેલ્વે દ્વારા અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

પોસ્ટ્સનું નામ / Job Post


ફિટર

વેલ્ડર

ઇલેક્ટ્રિશિયન

પેઇન્ટર

સુથાર

મશિનિસ્ટ

લાયકાત / Railway recruitment qualification for job

આ જગ્યાઓ માટે 10  પાસ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. આ સિવાય ઉમેદવારો પાસે આઈટીઆઈ સર્ટિફિકેટ પણ હોવું જોઈએ.

ઉંમર

25 ડિસેમ્બર 2019 ના રોજ ઉમેદવારોની ઉંમર 15-24 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ નહીં.

અરજી ફી

આ ભરતી માટે રેલ્વેએ અરજી ફી માત્ર 100 રૂપિયા રાખી છે.

કેવી રીતે પસંદ કરશે

ઉમેદવારોની પસંદગી 10 માં ધોરણમાં મેળવેલા ગુણના આધારે કરવામાં આવશે.

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ / Last date for application

25 ડિસેમ્બર 2019

અરજી કેવી રીતે કરવી ? How to apply for railway?


રુચિ ધરાવતા ઉમેદવારો ઉત્તર પૂર્વ રેલ્વેની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે . રુચિ અને પાત્ર ઉમેદવારો ઉત્તર પૂર્વ રેલ્વે વેબસાઇટ ner.indianrailways.gov.in ની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે, વૈકલ્પિક રીતે, તમે સીધા જ આ લિંક પર ક્લિક કરીને અરજી કરી શકો છો Apply Online Click here

Application Fee Submit કરવા માટે, Proceed for Payment પર ક્લિક કરો, તે પછી નીચેની પ્રક્રિયાની ખાતરી કરો-

  • બધી નિયમો અને શરતો વાંચ્યા પછી,I have read and accepted the terms and conditions stated above મેં ઉપર જણાવેલ નિયમો અને શરતો વાંચી અને સ્વીકારી લીધી છે, બોક્સ પર ક્લિક કરો અને પછી આગળ વધો Proceed  બટન ક્લિક કરો.
  • State of Corporate/Institution માં Uttar Pradesh પસંદ કરો અને Type of Corporate/Institution જાઓ Recruitment  પસંદ કરો અને GO  પર ક્લિક કરો.
  • આગલા પૃષ્ઠ પર, Recruitment Name માં APO RECTT RRC NE RAILWAYS પસંદ કરો અને Submit ક્લિક કરો.
  • Select Payment Category માં Recruitment Fee પસંદ કરો.
  • તમારી વિગતો ભરો અને Submit બટનને ક્લિક કરો.
  • આગલા પૃષ્ઠ પર, તમારી વિગતો તપાસો અને Confirm બટનને ક્લિક કરો.
  • Net Banking, Card Payment અથવા અન્ય ચુકવણી માટે પસંદ કરીને પરીક્ષા ફી ચૂકવો.
  • ચલણ દ્વારા ચુકવણી માટે, SBI BRANCH પર ક્લિક કરો અને PDF ચલણ ડાઉનલોડ કરો અને છાપો. ઉપરોક્ત પ્રિન્ટના આધારે કોઈપણ સ્ટેટ બેંકની શાખામાં ચૂકવણી કરો. 
https://www.reporter17.com/2019/11/railway-bharti-10-pass-apply-now.html